Chìa khóa thành công - Cẩm nang văn hóa giao tiếp ứng xử cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả:

Thể loại: Kinh doanh

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm