Chết vì chứng khoán: Jesse Livermore

Tác giả: Richard Smitten

Thể loại: Kinh doanh, Đầu tư - Tài chính, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/07/2017

Đọc thêm