Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Chao ôi những nỗi nhớ!

Tác giả:

Linh Lele

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/02/2015

Tôi luôn sợ những nỗi nhớ, tôi nhạy cảm với chúng. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng, hôm nay, tôi đã lấy hết can đảm để kể bạn nghe vài mảnh nhớ của cuộc đời tôi. Ý tôi là, đôi khi ta cũng nên thử đối diện với chúng xem sao, phải không?

 -- Có phải chăng khi người ta lớn

Những điều nhỏ cũng trở thành cỏn con --

 

Kết nối với Waka