Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Chạm khẽ trái tim

Tác giả:

Đỗ Quang Dũng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/01/2015

...Nắm lấy trái tim một người, cũng như bắt lấy cánh hoa đang rơi vậy !

Kết nối với Waka