Cảm

Tác giả:

Renie Mai

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/12/2014

Sách miễn phí

Một câu chuyện tình cảm có thật, những cảm xúc trải nghiệm thật của tôi, tôi không mong bạn bình chọn cho câu truyện, cũng không nghĩ mình có đủ khả năng dự thi, chỉ là tôi muốn kể lại câu chuyện của tôi, chia sẻ nó cho mọi người. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy một chút gì của mình trong đấy.

Thân.

Kết nối với Waka