Biển, anh và nỗi nhớ

Tác giả:

Cao Thị Kim CHi

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/02/2015

Sách miễn phí

Không có anh em vẫn sống, vẫn làm việc em cần làm, vẫn cười.... nhưng tất cả chỉ để che giấu nỗi đau trong em,... giờ chẳng còn sức mạnh hay quyền năng  nào đưa anh về bên em được.

Kết nối với Waka