Bí quyết tuyển dụng & Đãi ngộ người tài

Tác giả: Brian Tracy

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm