31-03-2021 | 1,3K lượt xem
Ngành sách chịu nhiều thiệt hại vì đại dịch, nhưng cần tận dụng những thời cơ, vượt qua thách thức, chiến thắng những tác động tiêu cực của Covid-19.
31-03-2021 | 1,2K lượt xem
NDĐT – Cũng gặp nhiều khó khăn và doanh thu giảm mạnh như các ngành sản xuất, dịch vụ khác khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhưng một tín hiệu sáng
31-03-2021 | 1,5K lượt xem
Tự xuất bản điện tử Việt Nam đang có đầy đủ những tiềm năng phát triển và bắt kịp với xu hướng của thị trường sách thế giới trong thời đại 4.0.
31-03-2021 | 1,2K lượt xem
Trong những năm gần đây, thị trường Việt Nam xuất hiện của những đầu sách xuất bản và khai thác bản điện tử trước bản sách giấy.
31-03-2021 | 1,2K lượt xem
Trong thời gian gần đây, tầng lớp tác giả Việt nói riêng đang có những động thái tích cực để tiệm cận với xu thế với thế giới.
Xem tiếp