17-11-2022 | 176 lượt xem
Xây dựng, phát triển hạ tầng số là một nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chú trọng và giao phó trong các văn bản quan trọng về chuyển đổi số.
17-11-2022 | 180 lượt xem
Dọc chiều dài lịch sử đất nước, ngành xuất bản luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước.
17-11-2022 | 194 lượt xem
Chuyển đổi số đang mang đến những thay đổi ngày càng rõ nét trong các khâu xuất bản, phát hành và được coi là một giải pháp trọng tâm phát triển ngành sách.
17-11-2022 | 173 lượt xem
“Nếu các đơn vị xuất bản, phát hành trong nước không chuyển đổi số, doanh nghiệp nước ngoài sẽ điền vào chỗ trống”,
17-11-2022 | 184 lượt xem
Đây là những vấn đề về CĐS trong lĩnh vực xuất bản đã được bàn thảo tại tọa đàm "Xuất bản số trong phát triển văn hóa đọc" đã được Alpha Books tổ chức.
Xem tiếp