AQ chỉ số vượt khó - Biến khó khăn thành cơ hội

Tác giả: Paul G. Stoltz

Thể loại: Nghệ thuật sống, Kỹ năng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/08/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm