An Nam chí lược

Tác giả:

Lê Tắc

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Sự kiện

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/03/2015

Sách miễn phí

An Nam chí lược (có nghĩa: "Lược ghi về An Nam"), là một bộ sách sử viết bằng văn xuôi chữ Hán (nguyên bản có 20 quyển, nhưng hiện tại chỉ còn 19 quyển) do Lê Tắc biên soạn khi sống lưu vong tại Trung Quốc ở khoảng nửa đầu thế kỷ 14. Nội dung sách ghi chép hỗn hợp về địa lý, lịch sử, văn hóa, v.v... An Nam (Việt Nam ngày nay) từ ban đầu đến cuối đời Trần. Có lẽ đây là một công trình khảo cứu về Việt Nam lâu đời nhất còn lại, do một người Việt viết.

Mời các bạn đón đọc sách An Nam chí lược.

Kết nối với Waka