99 truyện cười xả stress - Bệnh nhân và bác sỹ

99 truyện cười xả stress - Bệnh nhân và bác sỹ

Tác giả: Nguyễn Gia

Chuyên mục: Hài hước

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin

Đọc thêm