85 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên mầm non

Tác giả:

Đới Hiểu Huyên

Thể loại: Nuôi dạy con

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/10/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt cuốn sách "85 Tình Huống Trao Đổi Giữa Phụ Huynh Và Giáo Viên Mầm Non":

Những giáo viên mầm non nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ những câu chuyện khác nhau, xuất phát từ 7 khía cạnh: Tìm hiểu về giáo viên; tìm hiểu trẻ nhỏ; tìm hiểu phụ huynh; nguyên tắc cơ bản trao đổi với giáo viên; những tình huống trao đổi khác nhau; vấn đề giáo viên thấy cần trao đổi nhất; vấn đề phụ huynh thấy cần trao đổi nhất; cuốn cách đã giới thiệu hơn 80 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên.

Sau mỗi câu chuyện là những phân tích sâu sắc, những góp ý thiết thực, đó là những phương pháp dạy trẻ hiệu quả sẽ giúp đỡ rất nhiều cho giáo viên và phụ huynh. Cuốn sách có tính hướng dẫn, tích ứng dụng sâu sắc để phụ huynh dạy dỗ trẻ và giữ vững sự trao đổi tích cực với giáo viên.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "85 Tình Huống Trao Đổi Giữa Phụ Huynh Và Giáo Viên Mầm Non"!

Kết nối với Waka