10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

Tác giả: Hans Finzel

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/06/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: Hans Finzel,