10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

Tác giả: Hans Finzel

Chuyên mục: Kinh doanh

Nhà xuất bản:

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm