10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê

Tác giả:

Keith Cameron Smith

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê": Đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra những khác biệt rất lớn giữa Kẻ làm chủ và Người làm thuê:

*Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển.
Người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học.

*Kẻ làm giàu nhận trách nhiệm khi thất bại.
Người làm thuê xem thất bại là điều tệ hại.

*Kẻ làm chủ tìm kiếm giải pháp lâu dài.
Người làm thuê tìm kiếm vấn đề trước mắt.

*Kẻ làm chủ nói: "Lỗi của tôi".
Người làm thuê nói: "Không phải tại tôi".

Và nhiều khác biệt nữa...

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê - Keith Cameron Smith"

Kết nối với Waka