10 bí quyết thành công của Bill Gates

Tác giả: Des Dearlove

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm