[Tóm tắt sách] - Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Tác giả: Roger Lowenstein

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 12/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách