[Tóm tắt sách] - Từ tốt đến vĩ đại

Tác giả: Jim Collins

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm