[Tóm tắt sách] - Tư duy như Leonardo da Vinci

Tác giả: Michael J.Gelb

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng sống

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 03/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách