[Tóm tắt sách] - Tinh thần động vật

Tác giả: George A. Skerlof - Robert J. Shiller

Thể loại: Kinh doanh, Đầu tư - Tài chính

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách