[Tóm tắt sách] - Quốc gia khởi nghiệp

Tác giả: Dan Senor - Saul Singer

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách