[Tóm tắt sách] - Những phương thức quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả nhất

Tác giả: David Blanchard

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm