[Tóm tắt sách] - Những cuộc đàm phán quyết định

Tác giả: Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler

Thể loại: Kinh doanh, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm