[Tóm tắt sách] - Nhà lãnh đạo 360 độ

Tác giả: John C. Maxwell

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm