[Tóm tắt sách] - Giới hạn của marketing như chúng ta đã biết

Tác giả: Sergio Zyman

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/02/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm