Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

[Tóm tắt sách] - Đổi mới nhờ mạng xã hội

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

Phân tích mạng lưới tồn tại từ nhiều thế kỷ, tuy nhiên ứng dụng của phương pháp này vào quản lý còn diễn ra chậm. Dựa trên nghiên cứu các ứng dụng kinh doanh của phân tích mạng lưới, cuốn sách Đổi mới nhờ mạng xã hội đẩy nhanh quá trình thay đổi và mang lại hiểu biết sâu sắc về phương pháp sử dụng phân tích mạng lưới như công cụ chiến lược nhằm tạo giá trị cho tổ chức. Rob CrossRobert J. Thomas cung cấp cho độc giả tập hợp các ứng dụng chắc chắn đem lại những hiệu quả kinh doanh bền vững.

Đổi mới nhờ mạng xã hội liên quan đến nhiều nhóm người khác nhau từ những cá nhân với vai trò đóng góp riêng lẻ, nhà quản lý, cán bộ. Cuốn sách cung cấp những quá trình lặp lại có thể thực hiện nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua phân tích mạng lưới.

Mời các bạn đón đọc "Đổi mới nhờ mạng xã hội"!

Kết nối với Waka