[Tóm tắt sách] - Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Tác giả: Michael E. Gerber

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm