[Tóm tắt sách] 10 bước để quản lý thay đổi thành công

Tác giả: George Vukotich

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm