Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Yên thương (*)

Tác giả:

Mộc Nhiên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/02/2015

Khi bạn còn trẻ, bạn ước mơ điều gì?

Còn tôi, chỉ mong muốn tuổi trẻ của mình đủ đầy can đảm. Can đảm lầm lỗi, can đảm đối diện và can đảm khôn lớn.

Kết nối với Waka