Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Xóm nhang

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 02/03/2015

Xóm Nhang đã ở trong kí ức tôi cũng như những con người sống trong khu lao động nghèo năm ấy. "Ở nơi này, gia đình Mai và họ cảm thấy còn nợ nhau nhiều. ở nơi này, tiếng chửi bới, tiếng trẻ con đùa giỡn, cãi nhau chí chóe đã trở thành thói quen. Ở nơi này, dù những lo toan cơm áo thường nhật đôi khi dìm phần người của dân lao động nghèo xuống đáy buồn tanh hôi, nhưng họ vẫn sắt son như thế, tha thiết như thế, vẫn biết dựa vào nhau mà đan kết tình người".

Kết nối với Waka