Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump

Tác giả:

Don Sexton

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump", bạn học đươc cách:

 • Xây dựng một thương hiệu mạnh để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho bất cứ doanh nghiệp nào
 • Khởi động thương hiệu doanh nghiệp của bạn
 • Quản lý sự khác biệt giữa xây dựng thương hiệu dịch vụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm
 • Phát triển một thương hiệu cho các thương vụ đầu tư bất động sản
 • Đưa thương hiệu của bạn tiến xa hơn nhiều so với việc chỉ là một tên gọi hay logo
 • Phát triển chiến lược thương hiệu và định vị thương hiệu rõ ràng
 • Truyền tải thương hiệu thàhn công
 • Chọn lựa một tên gọi và logo thương hiệu phù hợp
 • tái tạo dựng một thương hiệu đang gặp khó khăn
 • Sử dụng chiến lược xây dựng thương hiệu du kích cho doanh nghiệp quy mô nhỏ
 • Xây dựng thương hiệu cá nhân trong phát triển nghề nghiệp
 • Duy trì ổn định hình ảnh doanh nghiệp
 • Phát triển thương hiệu vượt thời gian
 • Sử dụng thương hiệu để gia tăng giá trị tổng thể của doanh nghiệp

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump - Don Sexton"

Kết nối với Waka