Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump

Xây dựng thương hiệu theo phong cách Trump

Tác giả: Don Sexton

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm