Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Vứt bỏ tuổi thanh xuân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/01/2015

Câu truyện được lãng mạn hóa từ một câu chuyện có thật trong cuộc sống của tác giả. 

Kết nối với Waka