Vượt qua khủng hoảng

Tác giả:

W. Edwards Deming

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Vượt Qua Khủng Hoảng": Hầu như ngày nào trên thế giới cũng diễn ra các hội nghị bàn về năng suất lao động và xây dựng hệ thống đo lường năng suất. Chúng cho biết sự tồn tại của vấn đề, nhưng không giúp giải quyết vấn đề.

Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm cải thiện năng suất, chứ không chỉ đo lường năng suất. Nó hữu ích cho tất cả các ngành dù thuộc lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ. Vì tất cả các lĩnh vực, sản xuất và dịch vụ, đều tuân theo những nguyên tắc quản lý giống nhau.

Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn sâu hơn về những chuyển đổi phong cách quản lý kiểu Mỹ. Việc chuyển đổi phong cách quản lý kiểu Mỹ không phải là việc xây dựng lại cũng như sửa đổi lại phong cách quản lý đó. Nó đòi hỏi một cấu trúc hoàn toàn mới bắt nguồn từ nền tảng. Thay đổi có thể là từ thích hợp để miêu tả trường hợp này, trừ thay đổi hàm ý sự tự phát không có trật tự. Sự chuyển đổi phải được thực hiện bằng những nỗ lực có định hướng. Mục đích của cuốn sách này nhằm xác định phương hướng của việc chuyển đổi. Sự chuyển đổi mối quan hệ giữa chính phủ với các ngành công nghiệp cũng hết sức cần thiết và rõ ràng.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Vượt Qua Khủng Hoảng - W. Edwards Deming"

Kết nối với Waka