Vùng lõm

Tác giả:

Nguyễn Trung Hiếu

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/02/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

"Làng Hiền Mai đầy cảnh sát, đầy lính cộng hoà. Và ba dứa vào một nhà, bắt dân giết gà, giết heo để đãi chúng. Chúng đòi ăn với cái lý: "Chúng tôi về giữ an ninh cho đất làng thì Hiền Mai phải cơm rượu đãi chúng tôi. Chúng tôi không bắn giết cái làng đã dám nuôi Việt cộng, dám biểu tình, lên quận đôi co, dám vác pháo về bắn vào sân bay là may lắm rồi". Một anh trả lời: "Sao các anh không đi tìm Việt cộng mà hỏi?”. "Lí sự hả, hãy cứ ra đối thoại với ông thiếu tá". Biết có đôi co với chúng cũng không được gì, tốt nhất là cắn răng im lặng.

Dân Hiền Mai cũng không ai muốn gây gổ với những con Trâu Điên này, nên tất cả cho qua để yên nhà, yên làng, vả lại cũng không ai còn bụng dạ nào khi người nhà mình đang bị trói trong vòng vây thép gai.

Ngoài bãi đất làng trước mặt nhà bà Hòa, anh Tứ chết trong tư thế bị trói, vợ con anh đến xin đem xác chôn, viên sĩ quan không cho. Hắn muốn để đó làm khuôn mẫu cho những ai dám chống lại quyền uy của hắn. Những kẻ có quyền dẫu thất thế vẫn cậy quyền. Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay là thế.

Những người bị trói vẫn ngồi yên một chỗ từ sáng hôm qua đến giờ. Rất lạ, mọi người đều tỉnh táo. Không ai tỏ ra bị đói, bị mệt mỏi mà ngất lả. Chỉ riêng điều đó đủ thấy người dân Hiền Mai đang gồng mình lên trước kẻ thù."

Kết nối với Waka