Viết nhịu Lapsus Calami - Dọn vườn ngôn ngữ học

Tác giả:

Sái Phu

Thể loại: Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Trong một số sách báo, bài vở viết về ngôn ngữ học của ta được công bố từ trước tới nay, đôi khi có những câu, những đoạn mà nội dung hay nhưng hình thức khó lòng có thể chấp nhận được. Đó có thể là những lỗi của nhà in (nếu những lỗi ấy có thể được người phát hiện dễ dàng thì chẳng nói tới làm gì), nhưng cũng có thể do tác giả, trong một phút đãng trí, lỡ tay "Viết Nhịu" mà thành. Dù sao, những lỗi ấy chưa bao giờ được đính chính, do đó, có thể làm thành những cạm bẫy có phần nguy hiểm đối với người đọc, nhất là đối với sinh viên mới học những năm đầu...

Cuốn sách Viết nhịu Lapsus Calami - Dọn vườn ngôn ngữ học của tác giả Sái Phu chủ yếu tập hợp những bài viết trên tạp chí, nhằm giúp bạn đọc phần nào nắm được về ngôn ngữ học của nước ta...

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka