Viết cho anh, chàng trai đã chậm một nhịp thời gian.

Tác giả:

Nguyệt Thu

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/01/2015

Sách miễn phí

Đã nhiều lần cô oán trách định mệnh, tại sao để cô gặp được anh ấy, tại sao lại để anh ấy và cô xảy ra tình yêu với nhau, tại sao lại để cái duyện này đến với cô, nhưng lại không cho bọn cô đến với chữ “nợ” để đến được với chữ “đời”, cùng nắm tay nhau đến trọn đời.

Kết nối với Waka