Văn học Chăm khái luận

Tác giả:

Inrasara Phú Trạm

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/05/2015

Sách miễn phí

"Đã có nhiều công trình, nhiều bài viết giá trị – ở cả trong lẫn ngoài nước – được xuất bản, lần nữa khẳng định văn học Chăm là nền văn học phong phú và đặc sắc. Giới nghiên cứu Việt Nam cũng đã công nhận đóng góp đáng kể của dòng văn học dân tộc này vào kho tàng chung của văn học Việt Nam đa dân tộc. Nhưng quan trọng hơn là, các thế hệ sáng tác trẻ Chăm không còn mặc cảm về văn học dân tộc. Họ nhận biết được giá trị to lớn của các sáng tác do tổ tiên họ để lại, tiếp nhận nó như là bản sắc độc đáo, từ đó tự tin sáng tạo các tác phẩm mới. Các cây bút có mặt sáng giá trong Tagalau, Tuyển tập sáng tác-sưu tầm-nghiên cứu văn hóa Chăm suốt mươi năm qua, khẳng định cho lí lẽ đó.

Dẫu sao, một nền văn học dân tộc được xây dựng và vun đắp suốt mười bảy thế kỉ, không thể chỉ gói gọn trong hơn ngàn trang sách. Nền văn học đó đòi hỏi được xuất hiện trong bộ mặt mới, mang tầm vóc lớn hơn. Tủ sách Văn học Chăm dự định mười tập với khoảng 5.000 trang in, hi vọng đáp ứng đòi hỏi trên. Văn học Chăm-khái luận là tập đầu tiên trong dự án ấy." - Trích Lời mở đầu.

Mời các bạn đón đọc!

Từ khóa: vlcc,

Kết nối với Waka