Văn hóa doanh nghiệp - Đỉnh cao của trí tuệ

Tác giả:

TS. Đỗ Hữu Hải

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/03/2017

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Văn hóa doanh nghiệp - Đỉnh cao của trí tuệ là cuốn sách chủ yếu nhằm hướng đến độc giả là các nhà nghiên cứu; các giảng viên đại học và cao đẳng; sinh viên; học viên cao học; nghiên cứu sinh và các đối tượng khác có quan tâm đến văn hoá doanh nghiệp và phương pháp nghiên cứu định lượng (Sử dụng SPSS và Amos). Đặc biệt, cuốn sách sẽ được dùng làm một trong những tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp để tạo lập, xây dựng văn hoá trong tổ chức và hình thành tư duy trong nghiên cứu khoa học.

Cuốn sách gồm 4 phần được sắp xếp theo lô - gíc của quá trình nghiên cứu về hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp từ hệ thống hoá cơ sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp đến xây dựng và cuối cùng là kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra bộ tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp: Phần 1 - Tổng quan nghiên cứu về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp; Phần 2 - Phương pháp nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp thông qua các tiêu chí; Phần 3 - Kết quả nghiên cứu các tiêu chí trong nhận diện văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam; Phần 4 - Đề xuất các giải pháp phát triển Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam.

Mời các bạn đón đọc!

Kết nối với Waka