Văn hóa doanh nghiệp - Đỉnh cao của trí tuệ

Tác giả: TS. Đỗ Hữu Hải

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/03/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm