Tỷ phú bán giày

Tỷ phú bán giày

Tác giả: Tony Hsieh

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đọc thêm