Tỷ phú bán giày

Tác giả: Tony Hsieh

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/01/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm