Xây dựng niềm tin vào bản thân

Xây dựng niềm tin vào bản thân

Đọc thêm

01 Khám phá thiên tài trong bạn

Khám phá thiên tài trong bạn

Tóm tắt cuốn sách "Khám Phá Thiên Tài Trong Bạn": Não bộ con người là một siêu máy tính với cấu trúc hơn 100 tỉ nơ-ron thần kinh và có…

02 1% và 99%: tài năng và mồ hôi nước mắt

1% và 99%: tài năng và mồ hôi nước mắt

Bạn tự tin mình là một người có tài và khao khát phát huy tài năng để thành công, để củng có những đóng góp xã hội được vinh danh?…

03 Định Vị Cá Nhân

Định Vị Cá Nhân

Tóm tắt cuốn sách "Định Vị Cá Nhân": Hiệu quả hoạt động của mỗi tổ chức hay mỗi nhóm làm việc bị tác động bởi rất nhiều yếu tố liên…

04 Thiên tài trong mỗi chúng ta

Thiên tài trong mỗi chúng ta

 So với nguồn năng lực thực sự về thể chất và trí tuệ của cơ thể, chúng ta chỉ đang sử dụng một phần nhỏ. Nói rộng hơn, con người…

Xem tiếp