Trọn bộ tứ đại danh tác của Trung Quốc

Trọn bộ tứ đại danh tác của Trung Quốc

Đọc thêm

01 Thủy hử - phần 2

Thủy hử - phần 2

Thủy hử hay Thủy hử truyện là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác.…

02 Thủy hử - phần 1

Thủy hử - phần 1

Thủy hử hay Thủy hử truyện là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác.…

03 Tây du kí - Phần 5

Tây du kí - Phần 5

Tóm tắt sách Tây du kí: Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông…

04 Tây du kí - Phần 4

Tây du kí - Phần 4

Tóm tắt sách Tây du kí: Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông…

05 Tây du kí - Phần 3

Tây du kí - Phần 3

Tóm tắt sách Tây du kí: Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông…

06 Tây du kí - Phần 2

Tây du kí - Phần 2

Tóm tắt sách Tây du kí: Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông…

07 Tây du kí - Phần 1

Tây du kí - Phần 1

Tóm tắt sách Tây du kí: Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Theo ông…

08 Hồng lâu mộng - Phần 12

Hồng lâu mộng - Phần 12

Hồng lâu mộng được xếp vào hàng một trong Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng lâu mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí…

09 Hồng lâu mộng - Phần 11

Hồng lâu mộng - Phần 11

Hồng lâu mộng được xếp vào hàng một trong Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng lâu mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí…

10 Hồng lâu mộng - Phần 10

Hồng lâu mộng - Phần 10

Hồng lâu mộng được xếp vào hàng một trong Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng lâu mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí…

11 Hồng lâu mộng - Phần 8

Hồng lâu mộng - Phần 8

Hồng lâu mộng được xếp vào hàng một trong Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng lâu mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí…

12 Hồng lâu mộng - Phần 7

Hồng lâu mộng - Phần 7

Hồng lâu mộng được xếp vào hàng một trong Tứ đại kì thư Trung Hoa gồm Hồng lâu mộng, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí…

Xem tiếp