Top Sách Hay Nên Đọc Để Khởi Nghiệp Thành Công

Top Sách Hay Nên Đọc Để Khởi Nghiệp Thành Công

Đọc thêm

01 7 ngày khởi nghiệp

7 ngày khởi nghiệp

Làm kinh doanh có thể là bất cứ thứ gì mang lại đồng lương cho người sáng lập ra nó nhưng đấy không phải là startup. Startup thì thú vị…

02 Khởi nghiệp với 100$

Khởi nghiệp với 100$

Với hai chủ đề chính: tự do và giá trị. Tự do là cái tất cả chúng ta đang tìm kiếm, còn giá trị chính là cách để giành được…

03 10 lời khuyên khởi nghiệp

10 lời khuyên khởi nghiệp

Tóm tắt cuốn sách "10 Lời Khuyên Khởi Nghiệp": 10 Lời Khuyên Khởi Nghiệp chính là cuốn sách đơn giản và tinh gọn duy nhất hướng dẫn chính xác những…

04 Khởi nghiệp thông minh - Smart up

Khởi nghiệp thông minh - Smart up

Cuốn sách nêu bật những kiến thức cơ bản mà bất kỳ doanh nhân trẻ nào cũng cần hiểu rõ khi quyết định đầu tư công sức, tiền bạc vào…

Xem tiếp