Thương hiệu và tạo dựng thương hiệu

Thương hiệu và tạo dựng thương hiệu

Đọc thêm

01 10 bước cất cánh thương hiệu - P1 - Những cô lọ lem thời đại www

10 bước cất cánh thương hiệu - P1 - Những cô lọ lem thời đại www

Tóm tắt sách 10 bước cất cánh thương hiệu: Cuốn sách 10 bước cất cánh thương hiệu của thạc sỹ Đặng Thanh Vân - cuốn sách DUY NHẤT về Quy trình xây dựng thương hiệu dành…

02 Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng

Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng

Nelson Mandela, Ronald Reagsan, Steve Jobs, Sam Walton, Oprah Winfrey, Martha Steward, Michael Jordan, Muhammad Ali, Andy Warhol, Bruc Sprinsteen, John Wayne, Woody Allen.... là các biểu tượng văn hóa…

Xem tiếp