Thay đổi tư duy - Thay đổi cuộc đời

Thay đổi tư duy - Thay đổi cuộc đời

Đọc thêm

01 Ứng dụng bản đồ tư duy để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề

Ứng dụng bản đồ tư duy để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề

Tóm tắt cuốn sách "Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Khám Phá Tính Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề": Với những kỹ thuật cho phép suy nghĩ bằng…

02 Tư duy như Einstein

Tư duy như Einstein

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Einstein": Einstein được coi là nhà bác học vĩ đại nhất thế kỷ XX. Các công trình khoa học của ông đã gây…

03 Tư duy như Leonardo Da Vinci

Tư duy như Leonardo Da Vinci

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Leonardo Da Vinci": Leonardo da Vinci (1452 – 1519) là một thiên tài toàn năng người Italia. Ông vừa là hoạ sĩ, kiến trúc…

04 Tư duy nhanh và chậm

Tư duy nhanh và chậm

Chúng ta thường tự cho rằng con người là sinh vật có lý trí mạnh mẽ, khi quyết định hay đánh giá vấn đề luôn kĩ lưỡng và lý tính.…

Xem tiếp