Steve Jobs - Tư tưởng của một thiên tài

Steve Jobs - Tư tưởng của một thiên tài

Đọc thêm

01 Steve Jobs - Những bí quyết đổi mới và sáng tạo

Steve Jobs - Những bí quyết đổi mới và sáng tạo

Tóm tắt cuốn sách "Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới Và Sáng Tạo": Điều làm cho Steve Jobs trở thành một trong những CEO vĩ đại nhất thế…

02 Tiểu sử Steve Jobs

Tiểu sử Steve Jobs

Tóm tắt cuốn sách "Tiểu Sử Steve Jobs":  do cựu chủ tịch kiêm CEO của CNN và Tổng biên tập tạp chí “Time” Walter Isaacson chắp bút đã in ra…

03 Steve Jobs - Thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo

Steve Jobs - Thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo

Tóm tắt cuốn sách "Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo": Có thể nói, Steve Jobs là một sự kết hợp kì…

Xem tiếp