Những Cuốn Sách Nên Đọc Để Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo

Những Cuốn Sách Nên Đọc Để Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo

Đọc thêm

01 Tư duy như Einstein

Tư duy như Einstein

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Einstein": Einstein được coi là nhà bác học vĩ đại nhất thế kỷ XX. Các công trình khoa học của ông đã gây…

02 Tư duy nhanh và chậm

Tư duy nhanh và chậm

Chúng ta thường tự cho rằng con người là sinh vật có lý trí mạnh mẽ, khi quyết định hay đánh giá vấn đề luôn kĩ lưỡng và lý tính.…

03 Ai cũng là nghệ sĩ

Ai cũng là nghệ sĩ

Cuốn sách Ai cũng là nghệ sĩ của tác giả Austin Kleon sẽ đưa ra 10 chiêu sáng tạo chưa ai từng hé lộ cho bạn. Cuốn sách gồm 10…

04 [Tóm tắt sách] - Tư duy như Leonardo da Vinci

[Tóm tắt sách] - Tư duy như Leonardo da Vinci

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Leonardo Da Vinci": Leonardo da Vinci (1452 – 1519) là một thiên tài toàn năng người Italia. Ông vừa là hoạ sĩ, kiến trúc…

05 Tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo

Để thay đổi và làm mới thế giới bạn cần phải có tư duy sáng tạo. Sự sáng tạo trong tư duy luôn được đề cao, tán thưởng. Sinh thời…

06 Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

“Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo” được trình bày như một hành trình khám phá “vương quốc” sáng tạo. Trong các chương chứa những mẩu chuyện và lược sử…

Xem tiếp