Những Cuốn Sách Nên Đọc Để Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo

Những Cuốn Sách Nên Đọc Để Phát Huy Khả Năng Sáng Tạo

Đọc thêm

01 Ứng dụng bản đồ tư duy để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề

Ứng dụng bản đồ tư duy để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề

Tóm tắt cuốn sách "Ứng Dụng Bản Đồ Tư Duy Để Khám Phá Tính Sáng Tạo Và Giải Quyết Vấn Đề": Với những kỹ thuật cho phép suy nghĩ bằng…

02 Tư duy như Einstein

Tư duy như Einstein

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Einstein": Einstein được coi là nhà bác học vĩ đại nhất thế kỷ XX. Các công trình khoa học của ông đã gây…

03 Tư duy nhanh và chậm

Tư duy nhanh và chậm

Chúng ta thường tự cho rằng con người là sinh vật có lý trí mạnh mẽ, khi quyết định hay đánh giá vấn đề luôn kĩ lưỡng và lý tính.…

04 Ai cũng là nghệ sĩ

Ai cũng là nghệ sĩ

Cuốn sách Ai cũng là nghệ sĩ của tác giả Austin Kleon sẽ đưa ra 10 chiêu sáng tạo chưa ai từng hé lộ cho bạn. Cuốn sách gồm 10…

05 [Tóm tắt sách] - Tư duy như Leonardo da Vinci

[Tóm tắt sách] - Tư duy như Leonardo da Vinci

Tóm tắt cuốn sách "Tư Duy Như Leonardo Da Vinci": Leonardo da Vinci (1452 – 1519) là một thiên tài toàn năng người Italia. Ông vừa là hoạ sĩ, kiến trúc…

06 Mỗi ngày 10 ý tưởng rèn luyện cơ bắp sáng tạo

Mỗi ngày 10 ý tưởng rèn luyện cơ bắp sáng tạo

Ý tưởng là đồng tiền của cuộc sống. Không phải thứ tiền chúng ta vẫn dùng để trao đổi hằng ngày. Khi bạn phá sản, tiền bạc rỗng không, thì…

07 Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

“Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo” được trình bày như một hành trình khám phá “vương quốc” sáng tạo. Trong các chương chứa những mẩu chuyện và lược sử…

Xem tiếp