Những cuốn sách giúp bạn thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn

Những cuốn sách giúp bạn thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn

Đọc thêm

01 Tuần làm việc 4 giờ

Tuần làm việc 4 giờ

Nếu bạn biết cách quản lí thời gian, các mục tiêu cũng như thứ tự ưu tiên các công việc một cách hợp lí thì bạn hoàn toàn có khả…

02 Hoàn thành mọi việc không hề khó

Hoàn thành mọi việc không hề khó

Những phương pháp của ngày hôm qua không thể áp dụng được trong ngày hôm nay. Với cuốn sách Hoàn thành mọi thứ không hề khó (Getting things done), huấn luyện viên…

03 Trí thông minh thực dụng

Trí thông minh thực dụng

“Dù là ở nơi làm việc, ở nhà hay đi chơi, những kỹ năng trí tuệ cảm xúc đóng vai trò tối quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc sống…

04 QBQ! Tư duy Thông minh

QBQ! Tư duy Thông minh

Cuộc sống phát triển, càng sôi động bao nhiêu thì con người càng bị cuốn vào vòng xoáy của nó mạnh bấy nhiêu. Và trong vòng quay tất bật đó,…

05 Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn

Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn

Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn là kết quả nhiên cứu của Charles Duhigg về cơ chế hoạt động của năng suất và nỗ lực để tìm hiểu lý…

Xem tiếp