Góc nhìn sử Việt - Trọn bộ

Góc nhìn sử Việt - Trọn bộ

Đọc thêm

01 Góc nhìn sử Việt - Hải ngoại kỷ sự

Góc nhìn sử Việt - Hải ngoại kỷ sự

Năm 1695, theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Châu, Thích Đại Sán từ Quảng Đông - Trung Hoa đã đến vùng Thuận Quảng và lưu lại ở đây từ…

02 Góc nhìn sử Việt - Cao Bá Quát

Góc nhìn sử Việt - Cao Bá Quát

"Về triều vua Tự Đức (1848 - 1888) giặc giã trong nước nổi lên rất nhiều, nhất là Bắc kỳ, có người mượn cớ nọ cớ kia để khởi sự…

03 Góc nhìn sử Việt - Lê triều Lý thị

Góc nhìn sử Việt - Lê triều Lý thị

Lê triều Lý thị là một cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu viết theo lối chương hồi. Cốt truyện dựa vào ít trang viết về Lý Công Uẩn trong các sách Đại…

04 Góc nhìn sử Việt - Nguyễn Tri Phương

Góc nhìn sử Việt - Nguyễn Tri Phương

"Triều đình đối với các quan tại chức, việc đáng tội thì làm tội, có công thì ban thưởng. Quan cố Khâm mạng đại thần là Nguyễn Tri Phương ra…

05 Góc nhìn sử Việt - Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858 - 1897)

Góc nhìn sử Việt - Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858 - 1897)

Đây là cuốn sách được phát triển từ một phần luận án Tiến sĩ của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ.Nhận xét về công trình/ tác phẩn của TS Nguyễn Xuân Thọ, Ông Maurice…

06 Góc nhìn sử Việt - nhà Tây Sơn

Góc nhìn sử Việt - nhà Tây Sơn

Lịch sử nhà Tây Sơn là vấn đề lớn được giới nghiên cứu sử học và toàn thể nhân dân ta quan tâm tìm hiểu. Nhiều tác phẩm đã viết…

07 Góc nhìn sử Việt - Tang thương ngẫu lục

Góc nhìn sử Việt - Tang thương ngẫu lục

"Nguyễn Án (1770-1815) và Phạm Đình Hổ (1768-1839) sớm ý hợp tâm đầu vì cùng chung số phận trước các biến cố lịch sử, lại được tận mắt thấy kinh…

08 Góc nhìn sử Việt - Việt sử giai thoại

Góc nhìn sử Việt - Việt sử giai thoại

Bạn đọc thân mến! Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển…

09 Góc nhìn sử Việt: Sử ký Đại Nam Việt quốc triều

Góc nhìn sử Việt: Sử ký Đại Nam Việt quốc triều

Bạn đọc thân mến! Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử văn hóa cũng không…

10 Góc nhìn sử Việt - Việt Hoa bang giao sử

Góc nhìn sử Việt - Việt Hoa bang giao sử

Tóm tắt sách Việt Hoa Bang Giao Sử: Bạn đọc thân mến! Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và…

11 Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến

Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến

Tóm tắt cuốn sách "Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến": "Dân tộc ta vốn dòng dõi rồng tiên. Ruộng đất ta phì nhiêu, dài mấy trăm muôn dặm, đầy…

12 Góc Nhìn Sử Việt: Bóng Nước Hồ Gươm (Phần 1)

Góc Nhìn Sử Việt: Bóng Nước Hồ Gươm (Phần 1)

Tóm tắt cuốn sách "Góc Nhìn Sử Việt: Bóng Nước Hồ Gươm (Phần 1)": Hà Nội trước ngày Tây sang, với làn nước Hồ Gươm còn soi bóng các làn xóm,…

Xem tiếp