Cổ Long danh tác

Cổ Long danh tác

Đọc thêm

01 Bạch Thạch thiên thủ

Bạch Thạch thiên thủ

Dưới bàn tay ma thuật của Giả Cổ Long, truyện Bạch Thạch Thiên Thủ mang đến những tình tiết kịch tính, hấp dẫn. Dù cho những tình tiết trong thể…

02 Cô lâu quái kiệt - Phần 1

Cô lâu quái kiệt - Phần 1

Bắc Ðẩu Thư Sinh Gia Cát Nghị nổi tiếng võ lâm với kiến văn quảng bát của mình nhưng chỉ sau một đêm Tiềm Long Bảo đã trở thành hoang…

03 Cô lâu quái kiệt - Phần 2

Cô lâu quái kiệt - Phần 2

Bắc Ðẩu Thư Sinh Gia Cát Nghị nổi tiếng võ lâm với kiến văn quảng bát của mình nhưng chỉ sau một đêm Tiềm Long Bảo đã trở thành hoang…

04 Xích Long châu

Xích Long châu

Đúng lúc đó hộp gỗ trên tay nhân vật nọ đã mở toang về tứ phía, những mảnh vớ vụn liền rơi lả tả xuống ngay chân nhân vật nọ,…

Xem tiếp