6 cuốn sách giúp bạn ra quyết định sáng suốt

6 cuốn sách giúp bạn ra quyết định sáng suốt

Đọc thêm

01 Lối mòn của tư duy cảm tính

Lối mòn của tư duy cảm tính

Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính do nhóm tác giả Ori Brafman và Rom Brafman biên soạn là một cuốn sách về tâm lý được giới chuyên môn đánh giá…

Xem tiếp