3 cuốn sách giúp bạn phát hiện người khác nói dối

3 cuốn sách giúp bạn phát hiện người khác nói dối

Đọc thêm

01 Lời nói dối vĩ đại của não

Lời nói dối vĩ đại của não

Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta nhận thấy rằng ý chí - khả năng kiểm soát sự tập trung, cảm xúc và ước muốn - ảnh hưởng đến…

02 Thuật đọc nguội

Thuật đọc nguội

Một trong những vai trò nổi bật nhất của tâm lý học là cải thiện quan hệ giữa con người với con người. Thế nhưng, thật đáng tiếc, nhiều cuốn…

Xem tiếp